Advokat Børre-Hansen

Etter å ha drevet undervisning på universitets- høyskolenivå, jobbet 5 år i olje organisasjoner, Norges Oljelag og Norges Råfoljelag, startet jeg som advokat i 2002.. I 1 ½ år arbeidet jeg som advokatfullmektig i ett av Norges største advokatfirma, med hovedkontor i Oslo, før jeg i 2003 etablerte min egen advokatpraksis med base  i Tromsø.
Forretningsideen er enkel, nemlig å ha fokus på å holde høy faglig kvalitet for derigjennom å oppnå gode resultater for mine klienter. Dette gjelder uansett om oppdraget er stort eller lite.
Jeg yter bistand både til næringslivet, organisasjoner, offentlig sektor og private. Hovedarbeidsområdet ligger innenfor den tradisjonelle forretningsjussen og strafferett.
På grunn av min lange erfaring fra olje, har jeg også utviklet spisskompetanse på visse saksfelt som vedrører kvote- konsesjonsforhold, tvister i tilknytning til kjøp og salg av olje. Søker du Advokathjelp men trenger forbrukslån? Vi rekomenderer lånepenger24.no

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *